Kwethulwe uhlelo lokufunda nokufundisa (Pinetown & Hammarsdale Izindaba - 24 November 2015)

Abe National Education Collaboration Trust (NECT) bebambisene ne Programme to Improve Learning Outcomes (PILO) kanye noMnyango wezeMfundo eKZN (DoE) bethule uhlelo lwe Mobile Relationship Tool (MRT) ezikoleni zesifunda sase Pinetown.

© 2016 National Education Collaboration Trust
CMS Website by Juizi