Bacela Usizo Ngezikole eVuwani (Isolezwe KZN - 19 May 2016)

NECT ihlangene nezinye izinhlaka ezahlukene, izolo bacele usizo ukuze kulungiswe kabusha izikole ezicekelwe phansi ngomlilo kwadaleka umonakala ngesikhathi kunemibhikisho yomphakathi eVuwani, eLimpopo muva nje.

© National Education Collaboration Trust