Kwethulwe uhlelo lokufunda nokufundisa (Pinetown & Hammarsdale Izindaba - 24 November 2015)

Abe National Education Collaboration Trust (NECT) bebambisene ne Programme to Improve Learning Outcomes (PILO) kanye noMnyango wezeMfundo eKZN (DoE) bethule uhlelo lwe Mobile Relationship Tool (MRT) ezikoleni zesifunda sase Pinetown.

© 2019 National Education Collaboration Trust